Velkommen til Ferjedatabanken!


Ferjestatistikken blir hentet inn gjennom fortløpende ferjebillettering på ferjesamband i det nasjonale ferjebilletteringsamarbeidet AutoPASS for ferje.

Les mer om grunnlaget for ferjestatistikken i menypunktet Informasjon.